Frågor och Svar
 

Medlemsvillkor

Vad innebär det att vara medlem och teckna avtal om båtplats med Ekebyvikens bryggförening?
Svar:
Som medlem förbinder du dig att betala årsavgiften i tid samt att följa de stadgar och ordningsföreskrifter som klubben antagit.

Hur gör jag för att bli medlem?
Svar: Du anmäler ditt intresse och blir därefter tilldelad båtplats efter turordningssystem (kölista). Medlem blir du först då du betalat årsavgift och undertecknat avtalet.

Hur länge gäller medlemskapet?
Svar: Tills dess du säger upp ditt medlemskap eller blir utesluten på grund av att du inte följt de föreskrifter som klubben antagit. Säger du upp ditt medlemskap mitt under säsongen får du inte tillbaka årsavgiften.

Vem har rätt att bli medlem?
Svar: I första hand boende i Ekeby-Almby. Andra personer kan ställa sig i kö men tilldelas endast plats då inga sökande från Ekeby-Almby finns på tur.

Vad kostar det att vara medlem?
Svar: Kostnaden beror på storleken på båtplatsen du skall nyttja. Årsavgiften 2014 är mellan 1500 och 1700 kr.

Hur vet jag vilken bryggplats jag har?
Svar: Båtplatserna är numrerade. Vet du inte numret på din plats, kontakta styrelsen@ekebyviken.se eller kassören Patrik Leylin på Sikvägen 18.

Kan jag vidareuthyra min plats i andra hand?
Svar: Ja, men först efter att styrelsen beviljat detta och dock längst under ett år. Därefter förväntas du använda platsen med egen båt.

Vem är ansvarig för båtplatsavtalet och dess skyldigheter när jag hyr ut båtplatsen i andra hand?
Svar: Som medlem är du själv ansvarig för vem du hyr ut till. Det är du som står för båtplatsavtalet och är alltså ansvarig för att din hyresgäst följer de ordningsföreskrifter som gäller.

Kan jag överlåta min båtplats och därmed medlemskapet i föreningen till en annan person?
Svar: Nej, I och med nya stadgar från 2014-04-01 är överlåtelse av medlemskap/båtplats inte längre möjlig. Uppsagd båtplats tillsätts av styrelsen och normalt via kölistan.

Jag tänker sälja/köpa min båtplats för en viss summa pengar. Får jag det?
Svar: Absolut inte! Skulle detta uppdagas kommer medlemskapet att avslutas med omedelbar verkan.

Jag har fått en för smal plats. Kan jag byta med någon som har en bred plats men liten båt?.
Svar: Ja, Du kan "låna" en anna medlems plats om hen i sin tur "lånar" din. Allt detta efter medgivande från styrelsen. Permanent byte är inte tillåtet och större plats vid uppsägning tillsätts av kölista för större plats.

När ska bryggavgiften betalas?
Svar: Senast den 31 mars

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Svar: Du får först en påminnelse men skulle inte betalningen inkomma senast 10 dagar efter påminnelsen kommer båtplatsen gå vidare till kölistan. Ditt medlemskap är därmed uppsagt.

Äger jag min båtplats?
Svar: Nej. Anläggningen arrenderas av föreningen och ägs av LE Lundbergs.

Jag har flyttat från Ekeby-Almby men vill ha kvar min plats, går det?
Svar: Ja, det går bra eftersom du bodde här då ni skrev avtal.

Jag har förorsakat en skada på hamnen. Hur gör jag?
Svar: Ta kontakt med någon i styrelsen för att diskutera hur ni skall lösa detta. Du är skyldig att ersätta/avhjälpa skador som du orsakar.

 

Om föreningen

Var kan jag finna information om föreningen, dess styrelse och förvaltning:?
Svar: Här på hemsidan finner du en hel del information. Protokoll finner du även hos föreningens sekreterare.

När har föreningen årsmöte? Har jag rätt att delta?
Svar: Föreningen har årsmöte någon gång under mars. Självklart är du välkommen att delta om du är medlem. Du får en kallelse senast 14 dagar innan mötet.

Jag har en del idéer och förslag till hur hamnen kan förbättras och utvecklas. Hur framför jag dessa?
Svar: Du får gärna kontakta styrelsen via e-mail styrelsen@ekebyviken.se

Bryggan har gått sönder, vem ska kontaktas?
Svar: Kontakta någon i styrelsen.

Hur beslutas om båtplatsavgiftens storlek och av vem?
Svar: Avgiften bestäms på årsmötet.

 

Nyttjande av hamnområde och båtplats

Var ska jag parkera bilen när jag använder min båt?
Svar: Parkera bilen så att den inte står ivägen för övrig trafik. På höstens arbetsdag hoppas vi kunna sätta upp skyltar för att påvisa var man parkerar sin bil bäst.

Jag har ingen båtplats men vill använda sjösättningsrampen. Kan jag göra det?
Svar: Ja, om du har löst ut en nyckel och betalat årsavgift för att nyttja rampen. Ta kontakt med Göran Nyman om du är intresserad. Det är INTE tillåtet att använda rampen om man inte löst årsavgift.

Varför får jag inte förvara min båt eller båtvagn på hamnområdet?
Svar: Delvis blir området väldigt stökigt men framför allt har vi inget tillstånd för att använda området som uppställningsplats.

Varför måste jag som medlem ta upp Y-bommarna efter säsongens slut?
Svar: Bommarna kan bli förstörda av isen, framförallt vid islossningen.

Varför måste jag som medlem montera Y-bommarna senast den 15 maj?
Svar:  Vi vill inte att Y-bommarna skall ligga i hamnområdet och skräpa. De skall ligga i vattnet under båtsäsongen.

Det kommer besökare sjövägen med båt till mig. Var kan de förtöja sin båt?
Svar: Det går inte tyvärr. Möjligtvis om du frågar någon båtgranne om ni kan nyttja deras plats utifall de själva inte använder den för tillfället.

Det kommer besökare med båt på vagn till mig. Kan de sjösätta båten vid sjösättningsrampen för en utflykt på sjön?
Svar: Ja, de kan det. Använd rampen med förstånd.

Kommer vägbommarna till hamnområdet att låsas?
Svar: Troligtvis inte. Kan hända att bommarna kommer att vara låsta vintertid.

Kommer bommen till sjösättningsrampen att låsas?
Svar: Ja, bommen kommer att vara låst under säsongen.

Hur kan jag få en nyckel som passar till låsen på bommarna?
Svar: Ta kontakt med Patrik Leylin på Sikvägen 18, kassör.

Har jag rätt att låna ut nyckeln till en kompis?
Svar: Nej, kompisen måste lösa årsavgift för rampen/bommarna först.

Får jag bada i hamnen?
Svar: Ja, men se upp för båtarna. Allt man gör i hamnen sker på egen risk!

Kommer det att ordnas bänkar och/eller grillplatser nere vid hamnen?
Svar: Det är vi föreningsmedlemmar som ordnar det vi vill ha i hamnområdet. Lämna in förslag på hur du skulle vilja ha det så tar vi kontakt med dig. Vi har börjat jobba på att få fram bänkar men lämna gärna dina synpunkter på hur du skulle vilja ha det.

Vinterförvaring

Jag har inte plats för båten i min trädgård. Hur hittar jag en förvaring av båten utanför båtsäsongen?
Svar: Du får ju inte förvara den på hamnområdet men en god idé är att ta kontakt med någon lantbrukare. De kan ibland ha utrymmen att hyra in sig på.

Varför får jag inte förvara min båt eller båtvagn på hamnområdet?
Svar: Delvis blir området väldigt stökigt men framför allt har vi inget tillstånd för att använda området som uppställningsplats.

 

Gemensamma arbetsdagar

Varför måste vi ha gemensamma arbetsdagar?
Svar : Föreningen är ideell och idén bygger på att alla hjälps åt att sköta hamnen. Om inte detta fungerar måste föreningen ta ut en mycket högre årsavgift från medlemmarna för att kunna betala för denna tjänst.

Hur vet jag när gemensamma arbetsdagar kommer att ordnas?
Svar: Titta in på hemsidan eller läs på anslagstavlan i hamnen. Det är alltid två arbetsdagar per år.

Vad händer om jag inte kan delta på en arbetsdag?
Svar: Om du inte deltar på arbetsdagen får du lov att betala en avgift på 150:-/tillfälle. Det är viktigt att alla hjälps åt för att hamnen skall fungera på ett tillfredsställande sätt.