2015

Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsemöte 6/9
Vårstämma 2015
Höststämma 2015

2014

Verksamhetsberättelse 2013
Styrelsemöte 24/3
Vårstämma 2014
Styrelsemöte 2/10
Höststämma 2014

2013

Styrelsemöte 14/4
Verksamhetsberättelse 2012
Revisionsberättelse 2012
Årsrapport 2012
Styrelsemöte 2/9
Vårstämma 2013
Höststämma 2013

2012

Höststämma 2012
Styrelsemöte 18/9
Styrelsemöte 15/4
Vårstämma 2012
Årsrapport 2011
Verksamhetsberättelse 2011

2011

Revisionsberättelse 2010
Styrelsemöte  7/4
Årsrapport 2010
Vårstämma 2011
Verksamhetsberättelse 2010
Höststämma 2011

 

2010

Styrelsemöte 20100328
Verksamhetsberättelse 2009

Revisionsberättelse 2009
Styrelsemöte 20100912
Vårstämma 2010
Höststämma 2010

2009

Årsmöte 20090502
Årsbokslut och revisionsrapport 2008
Verksamhetsberättelse 2008
Årsrapport 2008
Bokföringsrapporter 2008
Styrelsemöte 20090322

Styrelsemöte 20090907
Stämma 20091010
 

2008

Årsrapport 2007
Verksamhetsberattelse 2007
Styrelsemöte 20080127
Föreningsstämma 2008

2007

Styrelsemöte 20070909
Styrelsemöte 20070415
Årsmötesprotokoll 20070803
Bilagor till årsstämma 2007
Årsberättelse 2006
Årsredovisning 2006
Styrelsemöte 20070128
 

2006

Styrelsemöte 20060917
Styrelsemöte 200604??
Årsmötesprotokoll 20060228
Verksamhetsberättelse 2005
Styrelsemöte 20060115

2005

Styrelsemöte 20050918
Styrelsemöte 20050807
Föreningsplan 2005